YAHOO

YM support YM support


SKYPE

Skype Me™! Skype Me™!


Tiện ích

Home -   - Cetis Phones


Cetis Phones


Opal 1000 Series

Opal 1000 Series là dòng điện thoại analog 1 line thiết kế chuyên dùng cho khách sạn. Với đèn báo Voice mail, báo cuộc gọi đến, các phím bấm lớn, nhạy, có các phím có thể lập trình được theo yêu cầu ( số lượng phím lập trình được có thể lên đến 10 phím tùy từng model). Trên máy cũng có sẳn cổng data dùng cho máy tính.

Opal 1000 Series có các model sau:

  Opal 1001 Lobby

  Opal 1002

  Opal 1003 - 3 phím có thể lập trình được

  Opal 1005 - 5 phím có thể lập trình được

  Opal 1010 - 10 phím có thể lập trình được