YAHOO

YM support YM support


SKYPE

Skype Me™! Skype Me™!


Tiện ích

Trang chủ - Đối tác


Công ty OmniTech hiện là phân phối các sản phẩn Công nghệ thông tin và Viễn thông cho nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như  Alcatel-Lucent, GE Digital Energy, JDS , FCS , Cotell Phones, Teledex, Sumitomo, APC, AMP, UTStarcom, HP, IBM...