YAHOO

YM support YM support


SKYPE

Skype Me™! Skype Me™!


Tiện ích

Home -   - Cetis Phones


Cetis Phones


Opal 2000 Series

Opal 2000 Series là dòng điện thoại analog 2 line thiết kế chuyên dùng cho khách sạn. Với đèn báo Voice mail, báo cuộc gọi đến, các phím bấm lớn, nhạy, có các phím có thể lập trình được theo yêu cầu ( số lượng phím lập trình được có thể lên đến 10 phím tùy từng model). Trên máy cũng có sẳn cổng data dùng cho máy tính.

Opal 2000 Series có những model sau:

  Opal 2006 - 6 phím có thể lập trình được


  Opal 2006s - 6 phím có thể lập trình được + Speaker phone

  Opal 2011s - 11 phím có thể lập trình được

  Opal 2011s - 11 phím có thể lập trình được + Speaker phone