YAHOO

YM support YM support


SKYPE

Skype Me™! Skype Me™!


Tiện ích

Home -   - GE Digital Energy


GE Digital Energy


MDS SD

Dòng sản phẩm MDS SD là một giải pháp không dây cho công nghiệp, nó cung cấp khả năng truyền thông với khoảng cách xa trên bang tần vô tuyến được cấp phép. Thiết bị này cho phép giao tiếp với thiết bị có công mạng và và cổng serial như PLC, RTU, các thiết bị đo lường và hệ thống điều khiển.


Dòng SD là thế hệ mới nhất của dòng sản phẩm MDS cung cấp hiệu suất và độ tin cậy thông tin liên lạc đặc biệt để đáp ứng nhu cầu cho các dịch vụ IP / Ethernet cũng như hỗ trợ cho nhiều thiết bị hệ thống máy chủ. SD tương thích với các thế hệ trước cho phép một sự chuyển đổi trơn tru và có kiểm soát từ hệ thống hiện có.
Key Benefits

 • High speed, up to 65 Kbps in 50 KHz channel in SD2 and SD9
 • Operate IP/Ethernet and serial communication on a single network
 • Connect multiple host systems to a single Access Point radio
 • Connect multiple devices to a single remote radio
 • Implement push communication and report by exception from remote devices
 • Simple, intuitive web based configuration and maintenance
 • Easy migration path from serial to IP/Ethernet
 • Backward compatible with existing MDS x710 networks

ApplicationIndustrially Hardened

 • Operational temperature range from –40°C to 70°C
 • CSA Class I, Div. 2 groups A,B,C,D for Hazardous Locations
 • IEEE1613, IEC 61850-3 and EN61000 for electric substation environments

Application Flexibility

 • Supports two serial ports and an IP/Ethernet port simultaneously
 • Broad coverage flexibility over distances up to 50 miles
 • Supports Ethernet Bridging, IP to serial and serial to serial communications
 • Low power consumption with sleep mode for solar and battery powered applications
 • Fast-serial features with embedded terminal server functions for serial to IP/ Ethernet encapsulation
 • Extend communication paths using single radio store and forward

Reliable & Scalable

 • Exclusive, non-shared licensed band operation
 • High performance Media Access Control for asynchronous polling and exception reporting
 • Collision detection and avoidance insures data arrives at destination without lost messages
 • High receive sensitivity for long distance communications
 • Compatible with multiple industry protocols including Modbus, Modbus TCP, and DNP3

Secure

 • AES 128-bit data encryption
 • Password protected access
 • VLAN data segregation